Absolute Balancer

Absolute Balancer Image

Absolute Balancer

 

Głowica do automatycznego wyważania w 1 i 2-płaszczyznach ściernic w szlifierkach

Gama głowic  typu ABSOLUTE BALANCER®, jako wyłączna konstrukcja Balance Systems, reprezentuje najnowocześniejszą technologię automatycznego wyważania.

 

Głowica ABSOLUTE BALANCER® są dostępne we wszystkich konfiguracjach do wyważania 1 i 2 płaszczyznowego. Zapewniają niespotykane dotąd osiągi zarówno pod względem szybkości wyważania, jak i końcowej dokładności. Sterowanie głowicami wyważającymi odbywa się za pomocą kolektora bezdotykowego (NoLink) i modułowej jednostki wielofunkcyjnej VM25.

 

Funkcje:

 • Wyłączny projekt Balance Systems z konstrukcją eliminującą „parę momentów”
 • Zaprojektowany w szerokim zakresie średnic i kształtów do wbudowanego mocowania wrzeciona, począwszy od średnicy 28mm
 • Wbudowany czujnik prędkości obrotowej
 • Robocza prędkość obrotowa do 25.000 obr / min
 • Pozostałości niewyważenia osiągalne co najmniej 10 razy mniej niż tradycyjne rozwiązania na płaszczyźnie 1 i 2
 • Specjalna procedura procesu wyważania
 • Automatyczny cykl neutralny (ciężarki przy 180 °)
 • Możliwość zintegrowania czujnika emisji akustycznej (AE) (opcja)

Korzyści:

 • Koryguje wszystkie efekty dynamiczne na wrzecionie szlifierskim, optymalizując geometrię powierzchni i jakość obrabianego przedmiotu
 • Zwiększa produktywność maszyny
 • Wydłużenie żywotności wrzeciona i kół
 • Wydłużenie odstępów między diamentowaniami ściernicy i redukcja wpływu na środowisko
 • Nie wymaga nadzoru

 

Wymagania

W przypadku szlifierek pracujących w środowisku produkcyjnym coraz ważniejsze staje się uzyskanie wysokiej kontroli wymiarów, tolerancji geometrycznych i jakości wykończenia powierzchni przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawie poziomu wydajności.

Najwyższą jakość obróbki zapewnia ściernica, w której zarówno statyczne, jak i dynamiczne   niewyważenie jest praktycznie wyeliminowane.

Brak jednorodności materiału ściernicy, jej zużycie w trakcie procesu obróbki oraz wchłanianie przez nią chłodziwa wraz z tolerancjami montażu mechanicznego, powodują generowanie niewyważenia, który wpływa na jakość produkcji i skraca żywotność wrzeciona.

Aby działać w optymalnych warunkach, niewyważenie musi być kompensowane przez głowicę wyważającą, która automatycznie ustawia ciężarki w odpowiedzi na wykryte drgania, tak aby zmniejszyć je w zaprogramowanych granicach tolerancji. W celu skorygowania niewyważenia w zależności od konfiguracji wrzeciona i rodzaju ściernicy możliwe jest wyważanie w jednej płaszczyźnie (gdy wystarczy usunąć składową statyczną niewyważenia) lub w dwóch płaszczyznach (gdy jest to konieczne aby usunąć zarówno statyczne, jak i dynamiczne składowe niewyważenia).

Proces wyważania, który przerywa cykl szlifowania, a tym samym zatrzymuje produkcję, zwykle trwa dłużej w przypadku wyważania w dwóch płaszczyznach niż w przypadku wyważania w jednej płaszczyźnie.

Wydajność szlifierek, które wymagają wyważania w dwóch płaszczyznach, można znacznie poprawić, zapewniając szybszy i bardziej precyzyjny system wyważania.

 

Rozwiązanie

Aby sprostać wymaganiom procesu szlifowania na szlifierkach o wysokiej jakości i produktywności, Balance Systems opracowało nowy cyfrowy system wyważania ABSOLUTE BALANCER® do wyważania 1 i 2 płaszczyznowego, który zapewnia niespotykane dotąd osiągi zarówno pod względem szybkości działania, jak i dokładności końcowej.

System ABSOLUTE BALANCER® wykorzystuje najnowocześniejszą cyfrową architekturę sprzętową z wyrafinowanymi algorytmami adaptacyjnymi do korekcji niewyważenia. W ciągu kilku sekund i z dużą precyzją system jest w stanie zredukować  do zera drgania niewyważenia wykrywane przez 1 lub 2 akcelerometry umieszczone na wrzecionie.

Szeroka gama rozwiązań pozwala na zastosowanie tego systemu do każdego rodzaju szlifierki.

Typowe zastosowania w przypadku wyważania w 1 płaszczyźnie

Szlifierki do kół zębatych
Szlifierki z   tarczami  CBN
Szlifierki wykonujące cykle z dużą prędkością
Szlifierki do produkcji masowej

Typowe zastosowania w przypadku wyważania w 2 płaszczyznach

Szlifierki do kół zębatych z pojedynczą lub podwójną ściernicą (do obróbki zgrubnej i wykańczającej)
Szlifierki do wałków między kłami w konfiguracji z jedną ściernicą po obu stronach wrzeciona
Szlifierki do wałków z   tarczami  CBN wymagające dodatkowej płaszczyzny korekcyjnej
Szlifierki bezkłowe
Szlifierki do wałków z pakietem ściernic

Download
PDF TECHNICAL FILE
Absolute_Balancer_datasheet
Dokument PDF [653.2 KB]

Absolute Balancer

Absolute Balancer Image

Absolute Balancer

 

Głowica do automatycznego wyważania w 1 i 2-płaszczyznach ściernic w szlifierkach

Gama głowic  typu ABSOLUTE BALANCER®, jako wyłączna konstrukcja Balance Systems, reprezentuje najnowocześniejszą technologię automatycznego wyważania.

 

Głowica ABSOLUTE BALANCER® są dostępne we wszystkich konfiguracjach do wyważania 1 i 2 płaszczyznowego. Zapewniają niespotykane dotąd osiągi zarówno pod względem szybkości wyważania, jak i końcowej dokładności. Sterowanie głowicami wyważającymi odbywa się za pomocą kolektora bezdotykowego (NoLink) i modułowej jednostki wielofunkcyjnej VM25.

 

Funkcje:

 • Wyłączny projekt Balance Systems z konstrukcją eliminującą „parę momentów”
 • Zaprojektowany w szerokim zakresie średnic i kształtów do wbudowanego mocowania wrzeciona, począwszy od średnicy 28mm
 • Wbudowany czujnik prędkości obrotowej
 • Robocza prędkość obrotowa do 25.000 obr / min
 • Pozostałości niewyważenia osiągalne co najmniej 10 razy mniej niż tradycyjne rozwiązania na płaszczyźnie 1 i 2
 • Specjalna procedura procesu wyważania
 • Automatyczny cykl neutralny (ciężarki przy 180 °)
 • Możliwość zintegrowania czujnika emisji akustycznej (AE) (opcja)

Korzyści:

 • Koryguje wszystkie efekty dynamiczne na wrzecionie szlifierskim, optymalizując geometrię powierzchni i jakość obrabianego przedmiotu
 • Zwiększa produktywność maszyny
 • Wydłużenie żywotności wrzeciona i kół
 • Wydłużenie odstępów między diamentowaniami ściernicy i redukcja wpływu na środowisko
 • Nie wymaga nadzoru

 

Wymagania

W przypadku szlifierek pracujących w środowisku produkcyjnym coraz ważniejsze staje się uzyskanie wysokiej kontroli wymiarów, tolerancji geometrycznych i jakości wykończenia powierzchni przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawie poziomu wydajności.

Najwyższą jakość obróbki zapewnia ściernica, w której zarówno statyczne, jak i dynamiczne   niewyważenie jest praktycznie wyeliminowane.

Brak jednorodności materiału ściernicy, jej zużycie w trakcie procesu obróbki oraz wchłanianie przez nią chłodziwa wraz z tolerancjami montażu mechanicznego, powodują generowanie niewyważenia, który wpływa na jakość produkcji i skraca żywotność wrzeciona.

Aby działać w optymalnych warunkach, niewyważenie musi być kompensowane przez głowicę wyważającą, która automatycznie ustawia ciężarki w odpowiedzi na wykryte drgania, tak aby zmniejszyć je w zaprogramowanych granicach tolerancji. W celu skorygowania niewyważenia w zależności od konfiguracji wrzeciona i rodzaju ściernicy możliwe jest wyważanie w jednej płaszczyźnie (gdy wystarczy usunąć składową statyczną niewyważenia) lub w dwóch płaszczyznach (gdy jest to konieczne aby usunąć zarówno statyczne, jak i dynamiczne składowe niewyważenia).

Proces wyważania, który przerywa cykl szlifowania, a tym samym zatrzymuje produkcję, zwykle trwa dłużej w przypadku wyważania w dwóch płaszczyznach niż w przypadku wyważania w jednej płaszczyźnie.

Wydajność szlifierek, które wymagają wyważania w dwóch płaszczyznach, można znacznie poprawić, zapewniając szybszy i bardziej precyzyjny system wyważania.

 

Rozwiązanie

Aby sprostać wymaganiom procesu szlifowania na szlifierkach o wysokiej jakości i produktywności, Balance Systems opracowało nowy cyfrowy system wyważania ABSOLUTE BALANCER® do wyważania 1 i 2 płaszczyznowego, który zapewnia niespotykane dotąd osiągi zarówno pod względem szybkości działania, jak i dokładności końcowej.

System ABSOLUTE BALANCER® wykorzystuje najnowocześniejszą cyfrową architekturę sprzętową z wyrafinowanymi algorytmami adaptacyjnymi do korekcji niewyważenia. W ciągu kilku sekund i z dużą precyzją system jest w stanie zredukować  do zera drgania niewyważenia wykrywane przez 1 lub 2 akcelerometry umieszczone na wrzecionie.

Szeroka gama rozwiązań pozwala na zastosowanie tego systemu do każdego rodzaju szlifierki.

Typowe zastosowania w przypadku wyważania w 1 płaszczyźnie

Szlifierki do kół zębatych
Szlifierki z   tarczami  CBN
Szlifierki wykonujące cykle z dużą prędkością
Szlifierki do produkcji masowej

Typowe zastosowania w przypadku wyważania w 2 płaszczyznach

Szlifierki do kół zębatych z pojedynczą lub podwójną ściernicą (do obróbki zgrubnej i wykańczającej)
Szlifierki do wałków między kłami w konfiguracji z jedną ściernicą po obu stronach wrzeciona
Szlifierki do wałków z   tarczami  CBN wymagające dodatkowej płaszczyzny korekcyjnej
Szlifierki bezkłowe
Szlifierki do wałków z pakietem ściernic

Download
PDF TECHNICAL FILE
Absolute_Balancer_datasheet
Dokument PDF [653.2 KB]